Clarine Hofstee - Tuinontwerp
Ontwerptekening

Tuinontwerp

Tuinontwerpen worden gemaakt voor Particulieren en bedrijfsleven.
Er kan gekozen worden voor tuinontwerp en/of beplantingsplan.
De ligging van de tuin is geen probleem bij het aangaan van de opdracht.


Kennismakingsgesprek, eisen en wensen

Het begint met een kennismakings
gesprek bij de opdrachtgever. Na het maken van deze afspraak zet de opdrachtgever zijn wensen en eisen voor de tuin op papier. Het gaat hierbij om de eisen en wensen voor de tuin van hun dromen. Technische en financiele haalbaarheid zijn op dit moment nog niet van belang. De eisen en wensen worden in het kennismakings gesprek besproken. Dit kennismakings gesprek is verder zonder enige verplichting. Globale maten van de tuin worden ter beschikking gesteld.

Opdrachttoekenning aan Clarine

Na de toekenning van de opdracht worden afspraken gemaakt over de prijs. De opdrachtgever kan kiezen voor een vaste prijs (offerteprijs) of voor een verrekening per uur. De bepaling van de offerte prijs gebeurt via het aantal vierkantemeters van de tuin. Ook wordt dan een budget indicatie voor de aanleg van de tuin doorgegeven, voordat met het ontwerpen wordt begonnen.

Tuin inmeten

Vervolgens wordt de tuin door Clarine zelf ingemeten of er wordt een aanwezige tekening met de benodigde maten meegegeven. Op de tekening wordt de ligging van de tuin weergegeven (NOZW). Tegelijkertijd inventariseert Clarine de tuin op aanwezige beplanting en overige objecten, zoals tuinhuisjes, zwembaden, schuren etc.. Bij grote tuinen kan het inmeten in overleg worden uitbesteed. De juiste maten zijn van groot belang. Bij verkeerde maten wordt de aanleg ernstig bemoeilijkt.
Voorbeeld tekening

Ontwerpen

Voor het ontwerp is in de regel een doorlooptijd van 3-4 weken voor nodig. Er worden vele schetsen gemaakt en zo nodig zijn er nog aanvullende gesprekken. De schetsen resulteren in een ontwerp.

Ontwerpbespreking

Het ontwerp wordt bij de opdrachtgever besproken. Clarine legt hierbij uit hoe de eisen en wensen zijn verwezenlijkt in het ontwerp.

Matenplan en Technische tekening

Wanneer het ontwerp is goedgekeurd volgt het maken van het matenplan en eventuele technische tekeningen. Een matenplan geeft aan waar de borders, paden, etc. precies gepositioneerd zijn. Indien er technische zaken in het ontwerp aanwezig zijn wordt hiervan een technische tekening gemaakt. Beide soorten tekeningen zijn een leidraad voor de uitvoerder.

Beplantingsplan

In de beplantingsvakken moet nog een juiste beplanting worden gekozen. Soorten planten, als bomen, heesters en vaste planten, kleurstelling, hoog en laag zijn bij het maken van het beplantingsplan van belang. Het resultaat is een tekening van de tuin met nummers/symbolen, die refereren naar plantnamen en aantallen.

tuin in aanleg
 

Clarine Hofstee

Clarine HofsteeNa het afronden van de opleiding tuinaanleg & onderhoud op Huis te Lande, heeft Clarine in 1988 haar eigen ontwerpbureau: 'Clarine Hofstee Tuinarchitectuur, ontwerp en advies voor tuinen'.

"Toen ik woonachtig was in de stadsomgeving waren mijn opdrachten vaak tuinen van 50 – 200 m2. Momenteel zijn de tuinen van grotere omvang. Mijn opdrachten bestaan hoofdzakelijk uit particuliere tuinen. In de tuinontwerpen zien de opdrachtgevers hun eisenpakket terug in een kunstzinnig en verrassend ontwerp. De reacties over ontwerp, beplantingsplan, eindresultaat en de totale begeleiding zijn altijd erg positief. In de meeste gevallen neem ik, naar de wens van de opdrachtgever, ook de begeleiding van de uitvoering op me."

Clarine heeft ook een cursus ontwikkeld: “Ontwerp je eigen tuin”. Per cursus doen er maximaal 8 personen aan mee.

Clarine HofsteeNaast de tuinen is Clarine op kunstzinnig gebied actief als schilderes en beeldhouwer. Al vele tuinbeelden zijn
geplaatst van brons en granito. Meer...


Workshops ontwerpen of schilderen
Stap eens uit bekende denk patronen. Het is ook mogelijk (als uitje) een creatieve workshop te organiseren en kennis te maken met ontwerpen.
Meer...


 

Aanbesteding en Aanleg

In de meeste gevallen is Clarine nog betrokken bij de aanbesteding en begeleiding bij de uitvoering. Clarine geeft de hovenier uitleg bij het ontwerp en ziet er op toe dat de aanleg overeenstemt met het tuinontwerp. De eerste contacten met een hovenier kunnen door Clarine gelegd worden.

Clarine legt ook zelf tuinen aan!  Meer...

  terug naar boven terug naar boven